1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie do 2 fotografii wraz z opisem
2. Prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej – np. na płycie CD z podpisem i oświadczeniem*** w formacie JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (min. 3200 x 2400) lub elektronicznie na adres mailowy ……..(adres mailowy MRMM)
3. Prace nie mogą być wykonane w technice fotomontażu.
4. Fotografie biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia, które są własnością osoby biorącej udział w konkursie
6. Jury konkursu oceni i nagrodzi autorów najlepszych zdjęć.
 PRZEBIEG  KONKURSU:
- do dnia 30 kwietnia – dostarczenie zdjęć z opisem (tytuł , autor, miejsce wykonania, wypełnione oświadczenie ***) w formie tradycyjnej oraz na płycie CD do biura organizacyjnego w ratuszu, codziennie w godz.9.00 – 12.00
- powołanie JURY w składzie :
- Michał Statkiewicz – artysta fotografik
- Bartosz Jeromin – instruktor foto MCKiE
- ( przedstawiciel Malborskiej Rady Seniorów)
- (przedstawiciel MRMM)
- do dnia 6 maja 2017 – rozstrzygnięcie konkursu przez powołane jury
- dnia 10 maja 2017r., podczas inauguracji ,,Wiosennych Dni Seniora 2017 ” wystawa i ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.
Organizatorzy:- Malborska Rada Seniorów oraz Młodzieżowa Rada Miasta Malborka. Współorganizator MCKiE.
*** dla uczestników konkursu do wypełnienia OŚWIADCZENIE

 

 

Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;
2. Jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
3. Nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
4. Uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych;
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Zapowiedzi

"SPA"... Filharmonia Kaszubska Wejherowo

"SPA"... Filharmonia Kaszubska Wejherowo

dn. 12.03 wyjazd g. 14.00 koszt 100 zł

"Cyganeria" Opera Bałtycka Gdańsk

"Cyganeria" Opera Bałtycka Gdańsk

dn. 16.03 wyjazd g. 17.30 koszt 40 zł/os.

"Mój ulubiony Młynarski" CSE Elbląg

"Mój ulubiony Młynarski" CSE Elbląg

dn. 18.03 wyjazd g. 17.00 koszt 40 zł/os.

Uwaga!!! Zmiana wykładu

Uwaga: wykład z dnia 21 lutego ,,Krolewska gra...

U3W Rok Akademicki 2017/2018

U3W Rok Akademicki 2017/2018

Uniwersytet 3 Wieku jest ofertą dla osób w...

Uwaga ważna informacja

Informujemy że zajęcia z; 1) j.hiszpańskiego 2) relaksacji...

Zabawa karnawałowa

Zapraszamy chętnych na zabawę karnawałową w dniu 16...

METOPERA ( Elbląg )

METOPERA ( Elbląg )

25 lutego : RUSAŁKA - Dworak 11 marca...

"Warsztat pamięci"

Przypominamy! czwartek 08.12.2016 godz. 9.00 - 10.00 -...

ZAPISY na II semestr oraz dla NOWYCH OSÓB

Od dnia 2 stycznia 2017r. do 31 stycznia...

LUNCH O PÓŁNOCY - komedia

LUNCH O PÓŁNOCY - komedia

Zapraszamy chętnych na spektakl komediowy LUNCH O PÓŁNOCY...