14LAT.jpg  Uniwersytet 3 Wieku   jest ofertą dla osób w wieku 55 +.


 Wiek 55+ to jedyny warunek, jaki spełniać powinni chętni do uczestniczenia w   zajęciach U3W.
Zapisy na I semestr Roku Akademickiego 2017/18 trwają będą od 1 do 30 września.                                                                                                              Zapisy na II semestr trwają od 1 do 31 stycznia
Zapisem jest dokonanie wpłaty w kasie MCKiE ( w kasie w szkole łacińskiej lub w kasie w szpitalu jerozolimskim)
Wpisowe dla nowych słuchaczy wynosi 50zł, jednorazowo oraz opłata semestralna 40zł.
Opłata semestralna dla wszystkich wynosi 40zł ( za jeden semestr). Pierwszy semestr trwa od października do końca stycznia, drugi semestr trwa od lutego do końca maja.

W ofercie znajdują się :
- cotygodniowe wykłady-prezentacje na różne tematy
- wyjazdy do kina, opery, teatru, na wystawy…
- wycieczki jednodniowe i dłuższe ( po kraju i wyjazdy zagraniczne)
- zajęcia do wyboru z oferty programowej :
*zajęcia gimnastyczno-ruchowe (joga, gimnastyka korygująca, fitness, pilates, gimnastyka w wodzie…)
*lektoraty językowe na różnych poziomach zaangażowania (rosyjski, niemiecki, angielski)
*koła zainteresowań (brydż, turystyka, ekologia, wiedza obywatelska, muzealia…)
*artystyczne (fotografia, plecionkarstwo, warsztaty artystyczne…)
*obsługa komputera
*warsztaty ( np. poprawiające pamięć, artystyczne…)

Pełna informacja zostanie podana po
INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 UNIWERSYTETU 3 WIEKU
dnia 4 października w środę o godz.12.00 w sali wielofunkcyjnej Szkoły Łacińskiej.